Заявки и етапи на доставките

На вашите услуги предлагаме директни и експресни доставки от Европейски съюз, в рамките на 2-3 дни след постъпване на вашата заявка. Описание на процедурата:
– След постъпило запитване от ваша страна, за стоката представляваща Ви интерес, ще получите персонална оферта, включваща пълна информация относно всички търговски условия – цена, подробни характеристики на продукта, минимално количество на заявката, време за доставка, авансово и окончателно плащане и т.н.
– За стартиране на всяка експресна или регулярна доставка е нужен 30% депозит (авансово плащане), след което преминаваме към изпълнение на заявката.
– Депозита следва да бъде преведен по банков път след сключване на подробен договор за доставка между вашата фирма и „Комс Трейдинг” ООД. Първоначално ще ви бъде предоставен проекто-договор, който да съгласувате и одобрите преди подписването му. В договора ще бъдат включени подробно всички детайли на поръчаните продукти, срока за доставка и договорените плащания. Ще бъдат предвидени клаузи, които максимално да обезпечат и защитят вашите интереси съгласно българското търговско законодателство.
– Доставката ще бъде извършена в договорения срок до посочения от вас адрес.
– След доставяне на стоката ще бъде подписан двустранен приемно-предавателен протокол за извършената доставка и ще ви бъде издадена фактура за окончателно плащане с включен ДДС.
Съгласно стандартните условия, окончателното плащане трябва да се извърши по банков път до 3 работни дни след получаване на доставката, с което приключват двустранните ангажименти по договора.